Wie ben ik?

 

 

Mijn naam is  Anja Klein, 

Na 22 jaar als begeleider gewerkt te hebben bij mensen met een verstandelijke handicap, kwam ik onverwachts bij bijzondere tandheelkunde te werken.

Begonnen als assistente, preventieassistente naar autismecoach.

Ik begeleidde  daar, als onderdeel van de tandheelkundige zorg samen met tandarts Frank Rietman, patiënten met autisme, met en zonder een verstandelijke beperking. ,Vanaf het eerste begin liep ik tegen beperkingen op bij het behandelen van mensen met Autisme.

Waarom reageerden mensen met ASS (autisme spectrum stoornis) zo anders op onze manier van begeleiden?

Ik kwam in aanraking met “Geef me de 5”en nadat ik daar enkele modules had gevolgd, en zo inzicht kreeg in wat mensen met autisme nodig hebben om begrepen te worden, heb ik in 2014 de post-Hbo opleiding van "Geef me de 5" gevolgd, en de opleiding tot licentiehouder.Samen met begeleiders en ouders hebben we gezocht naar een manier om alles wat met mondzorg te maken heeft mogelijk te maken, op een manier die voor mensen met autisme duidelijk en voorspelbaar is, en dus veilig! Dat vraagt kennis van de stoornis en creativiteit om die kennis om te zetten naar praktische handvatten. Dat betekende naast inzet van de tandarts ook inzet van de ouders/begeleiders. Samen hebben we gezorgd voor duidelijkheid en vertrouwen, waardoor een goed gebit mogelijk werd. 

Na 20 jaar , met diverse tandartsen de zorg  voor deze bijzondere groep mensen vorm te hebben gegeven, verzorg ik nu presentaties voor reguliere en gespecialiseerde tandartsen in heel Nederland zodat u als mederwerker in de mondzorg begrip krijgt voor wat nodig is om voor uw patient  mondzorg haalbaar te maken. 


Wat?

De methodiekAutisme in de stoelricht zich specifiek op de tandheelkundige zorg voor mensen met ASS met of zonder  een verstandelijke beperking. We gaan hierbij uit van het gegeven dat autisme de primaire stoornis is met de verstandelijke beperking als comorbiditeit. Het is van wezenlijk belang eerst te kijken naar de invloed van het autisme bij deze patiënt en daarop aan te sluiten en vervolgens die aanpak aan te bieden, passend bij het cognitieve niveau. 

"Autisme in de stoel” wil werken aan een omslag in de tandheelkundige zorg, door af te stemmen op de specifieke manier waarop cliënten met ASS informatie verwerken en communiceren.

Middels deze afstemming wordt getracht het tandenpoetsen, de controles, het maken van röntgenfoto’s en eenvoudige preventieve behandelingen rustiger te laten verlopen. Bij het consequent hanteren van een duidelijke, voorspelbare structuur en het aansluiten in de communicatie op het autistisch denken, zullen ook meer invasieve behandelingen kunnen worden uitgevoerd

Door kennis en begrip van de informatie verwerkingsstoornis, kunnen escalaties worden voorkomen. Autismevriendelijke tandheelkunde gaat uit van onvoorwaardelijke acceptatie van de cliënt, waarbij het tandheelkundig team weet wat de wijze is waarop de informatie bij deze patiënt wordt verwerkt en het tempo wat daarbij hoort en waaraan de duidelijkheid en structuur worden aangepast. Dit levert een betere coöperatie op bij mondheelkundig onderzoek, het maken van röntgenfoto’s, het geven van anesthesie, het verrichten van tandheelkundige behandelingen. 

Het zal het verzet bij het tandenpoetsen en bij het tandartsbezoek verminderen, mede doordat deze beter wordt begrepen.


Autismevriendelijke tandheelkunde 

Een methodiek om de mondzorg voor mensen met een stoornis binnen het autismespectrum (ASS) begrijpelijk en uitvoerbaar te maken

Zodat:

- er minder vrijheid beperkende interventies nodig zijn bij controles en behandelingen,

- het diagnostische proces kan worden verbeterd,

- de preventieve behandelingen optimaler kunnen worden toegepast,

- er minder snel tandheelkundige behandeling onder algehele anesthesie nodig zal zijn.   


 


Hoe?


De presentaties worden op maat gemaakt, eigen inbreng of casussen  is mogelijk.

De presentaties zijn zo praktisch mogelijk, met veel film en voorbeelden uit de praktijk.

De kennis die opgedaan word over de stoornis en hoe zich dat uit in de praktijk, in combinatie met veel praktische handvatten zorgen er samen voor dat samenwerken met de patiënt makkelijker en vooral leuker word.


Praktisch betekent dit dat we gebruik maken van:

Visualisaties. Deze kunnen bestaan uit foto’s, picto’s , tekeningen of verwijzers. De vorm kan je gemakkelijk  laten  aansluiten bij wat thuis al wordt gebruikt en wat passend is bij niveau, leeftijd en interesse.

Auticommunicatie. Een manier van communiceren die aansluit bij de manier van informatieverwerking van de patiënt met autisme.

 

 


Waar en wanneer?

Via het contactformulier of rechtstreeks naar Autisme.indestoel@gmail.com kunt informatie opvragen over:

-Begeleidingstrajecten bij alle problemen die zich voortdoen bij de mondzorg thuis

-Presentaties voor alle behandelaars in de tandheelkunde


 

 Telefonisch bereikbaar onder nummer 06-83072172 op werkdagen na 19:00 uur