Wie ben ik?

 

Ik ben Anja Klein, preventieassistente en autismecoach in een praktijk voor bijzondere tandheelkunde in Julianadorp. Als onderdeel van onze tandheelkundige zorg begeleid ik daar, samen met tandarts Frank Rietman, patiënten met autisme, met en zonder een verstandelijke beperking. ,

Na 22 jaar als begeleider gewerkt te hebben bij mensen met een verstandelijke handicap, kwam ik onverwachts bij bijzondere tandheelkunde te werken.

Vanaf het eerste begin liep ik tegen beperkingen op bij het behandelen van mensen met Autisme.

Waarom reageerden mensen met ASS (autisme spectrum stoornis) zo anders op onze manier van begeleiden?

Ik kwam in aanraking met “Geef me de 5”en nadat ik daar enkele modules had gevolgd, en zo inzicht kreeg in wat mensen met autisme nodig hebben om begrepen te worden, heb ik in 2014 de post-Hbo opleiding van "Geef me de 5" gevolgd.

Inmiddels ben ik licentiehouder van "Geef me de 5" , waardoor een samenwerking is ontstaan met "Geef me de 5", ik op de hoogte blijf van de nieuwste ontwikkelingen en jaarlijks bijscholing volg.

Samen met tandarts Frank Rietman, die ook de Post-Hbo opleiding heeft gevolgd, verzorgen we nu in Julianadorp behandelingen op maat voor mensen met ASS.

Samen met begeleiders en ouders zoeken we naar een manier om alles wat met mondzorg te maken heeft mogelijk te maken, op een manier die voor mensen met autisme duidelijk en voorspelbaar is, en dus veilig! Dat vraagt kennis van de stoornis en creativiteit om die kennis om te zetten naar praktische handvatten. Dat betekent naast inzet van de tandarts ook inzet van de ouders/begeleiders. Samen zorgen we voor duidelijkheid en vertrouwen, waardoor een goed gebit mogelijk wordt. 

Ook verzorg ik presentaties voor reguliere en gespecialiseerde tandartsen in heel Nederland zodat u bij uw eigen tandarts begrip krijgt voor wat nodig is om voor u of uw kind/cliënt mondzorg haalbaar te maken. 

 

Wat?

De begeleiding beslaat alle aspecten van de tandheelkunde, o.a. preventie, behandelen en instructie.

Hiervoor wordt voor elke patiënt, speciaal voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), een stappenplan op maat gemaakt volgens de methodiek van "Geef me de 5". Dit kan ook worden gebruikt voor iedereen die extra duidelijkheid nodig heeft.

De methodiek leert opvoeders, hulpverleners en docenten om de manier van denken van iemand met ASS te begrijpen en op hem/haar af te stemmen waardoor alles duidelijk en voorspelbaar wordt en er rust ontstaat.  Daarbij houden we rekening met de mogelijkheden en onmogelijkheden van patiënten met autisme, we kijken door de autibril.

Ook bij mondzorg kan deze methode worden ingezet, zodat behandeling en preventie duidelijk en dus uitvoerbaar wordt.

Hiervoor kan ook een kortdurend begeleidings traject aan huis verzorgd worden waarbij een plan op maat wordt gemaakt, wat uitvoerbaar is precies in u situatie.

 

Hoe?

Samen met ouders en/of begeleiders zorgen we voor een manier die duidelijk en voorspelbaar is, om alles wat met mondzorg te maken heeft mogelijk te maken. De veiligheid die daarmee wordt geboden, is de basis van de behandeling. Door goed naar de patiënt met autisme te kijken, komen we tot maatwerk, gebaseerd op de kennis van het autisme en creativiteit om deze kennis in te zetten. De praktische handvatten die daaruit voortkomen kunnen zowel op de leefgroep als thuis worden ingezet. Dit vraagt om een nauwe samenwerking tussen tandarts en ouders/begeleiders met als doel een goed verzorgd gebit.

Praktisch betekent dit dat we gebruik maken van:

Visualisaties. Deze kunnen bestaan uit foto’s, picto’s , tekeningen of verwijzers. De vorm die wordt gebruikt laten we aansluiten bij wat thuis al wordt gebruikt en wat passend is bij niveau, leeftijd en interesse.

Auticommunicatie. Een manier van communiceren die aansluit bij de manier van denken van de patiënt met autisme.

 

 

Daarnaast verzorg ik presentaties voor reguliere en gespecialiseerde tandartsen en teams in heel Nederland, zodat bij tandheelkundige teams meer inzicht ontstaat voor wat nodig is om een goede mondzorg te bereiken bij patiënten met ASS.

Autismevriendelijke tandheelkunde 

Een methodiek om de mondzorg voor mensen met een stoornis binnen het autismespectrum (ASS) begrijpelijk en uitvoerbaar te maken

Zodat:

- er minder vrijheid beperkende interventies nodig zijn bij controles en behandelingen,

- het diagnostische proces kan worden verbeterd,

- de preventieve behandelingen optimaler kunnen worden toegepast,

- er minder snel tandheelkundige behandeling onder algehele anesthesie nodig zal zijn.   

De methodiek ‘Autisme in de stoel” richt zich specifiek op de tandheelkundige zorg voor mensen met ASS met of zonder  een verstandelijke beperking. We gaan hierbij uit van het gegeven dat autisme de primaire stoornis is met de verstandelijke beperking als comorbiditeit. Het is van wezenlijk belang eerst te kijken naar de invloed van het autisme bij deze patiënt en daarop aan te sluiten en vervolgens die aanpak aan te bieden, passend bij het cognitieve niveau. 

"Autisme in de stoel” wil werken aan een omslag in de tandheelkundige zorg, door af te stemmen op de specifieke manier waarop cliënten met ASS informatie verwerken en communiceren.

Middels deze afstemming wordt getracht het tandenpoetsen, de controles, het maken van röntgenfoto’s en eenvoudige preventieve behandelingen rustiger te laten verlopen. Bij het consequent hanteren van een duidelijke, voorspelbare structuur en het aansluiten in de communicatie op het autistisch denken, zullen ook meer invasieve behandelingen kunnen worden uitgevoerd

Door kennis en begrip van de informatie verwerkingsstoornis, kunnen escalaties worden voorkomen. Autismevriendelijke tandheelkunde gaat uit van onvoorwaardelijke acceptatie van de cliënt, waarbij het tandheelkundig team weet wat de wijze is waarop de informatie bij deze patiënt wordt verwerkt en het tempo wat daarbij hoort en waaraan de duidelijkheid en structuur worden aangepast. Dit levert een betere coöperatie op bij mondheelkundig onderzoek, het maken van röntgenfoto’s, het geven van anesthesie, het verrichten van tandheelkundige behandelingen. 

Het zal het verzet bij het tandenpoetsen en bij het tandartsbezoek verminderen, mede doordat deze beter wordt begrepen.

Middels presentaties, op maat gemaakt voor de specifieke hulpvraag van tandheelkundige teams, brengen wij, Ellen van de Linde (orthopedagoge en autismedeskundige) en Anja klein (preventie-assistente en autismecoach) meer duidelijkheid in het autistisch denken, waardoor er begrip ontstaat voor het gedrag, er beter op kan worden ingespeeld en een betere samenwerking ontstaat. 

Waar en wanneer?

Via het contactformulier of rechtstreeks naar Autisme.indestoel@ziggo.nl kunt informatie opvragen over:

-Begeleidingstrajecten bij alle problemen die zich voortdoen bij de mondzorg thuis

-Presentaties voor alle behandelaars in de tandheelkunde

-Telefonisch consult

 

Telefonisch bereikbaar onder nummer 06-83072172 op werkdagen na 19:00 uur